Klik her for at besøge diskoteket og få gode råd om bevarelse og rensning af grammofonplader
Til diskoteket 
 Pedersen
 


            Mail to Pedipsen

Klik her for at besøge diskoteket og få gode råd om bevarelse og rensning af grammofonplader
To the discoteque

Pedipsens Pulterkammer

Pedipsens Pulterkammer er tilegnet grammofonpladevenner - ikke mindst med hang til gamle 78-plader, shellakplader, 78'ere - kært barn har mange navne. Disse gamle plader fra oldefars tid som rummer mange spændende ture i "tidsmaskinen".

På Pedipsens Pulterkammer kan du ved at klikke på HMV-etiketten til venstre læse om bl.a. valg af pladespiller og vedligeholdelse af vinyl- og lakplader. Se bl.a. hvordan du laver din egen lavteknologiske pladerensemaskine... 

Diskoteket på Pedipsens Pulterkammer huser også nøglen til en masse gode netsteder, hvor du kan læse mere om grammofonplader, afspilleudstyr m.v.

Ikke den eneste og endegyldige sandhed

Sitet er drevet og skrevet på helt privat entusiastisk hobbybasis ud fra et ønske om at sprede glæde og måske anvise et par genveje til større nydelse.  Min hustru hedder Ipsen - deraf navnet Ped-ipsen. Det kunne jo være, hun engang ville skrive noget om helt andre emner...

Råd og vejledninger  gives med rod i mine personlige erfaringer med plader og grammofoner gennem godt 40 år. De er bestemt ikke udtryk for den endelige og eneste sandhed, så følg eller drop på eget ansvar.

Hi-fi orienterede folk skal være opmærksom på, at min samlerinteresse er fokuseret på historiske 78-plader, der ofte stiller helt andre krav til afspilleudstyret end - relativt - moderne lp-plader. Jeg har her ikke mindst støttet mig til gode råd fra Per Windfeld (Ortofon) og min amerikanske penneven Richard Steinfeld, der især er meget vel inde i produkterne fra Stantons velmagtsdage.

God fornøjelse på Pedipsens Pulterkammer.

De bedste hilsener Hans Henrik Pedersen.

Welcome to Pedipsens lumber room. A private, enthusiastic hobby based website, built on personal joy with records through more than 40 years. 

Press one of the HMV-labels to the left. The top left for the more extensive Danish site with extra focus on shellac records. Read along, follow my advice at your own risk where you find it sensible. Stick to your own opinion where you find me skipping out of the groove. 

Hi-fi freaks should bear in mind, that my personal interest in records is focused on historical shellac recordings, not just modern lp vinyl discs. 

Happy spinning.  Yours sincerely Hans Henrik Pedersen.
 
Opdateret 18. november 2014